Zapytania ofertowe w ramach projektu „Poznajemy Kulturę sąsiadów w Mieście Europejskim Kudowa-Zdrój-Nachod”

Dostawa sprzętu do prowadzenia warsztatów ceramicznych

zaproszenie do złozenia oferty 9

Zał.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 9

Zał 2 – 9 Formularz oferty

Dostawa koła garncarskiego do prowadzenia warsztatów ceramicznych

zaproszenie do złożenia oferty 10

Zał. 1 – 10 Formularz oferty

Dostawa sprzętu – przesuwane lustra mobilne do prowadzenia warsztatów tanecznych

Zaproszenie do złożenia oferty – 11

Zał. 1 – 11 Formularz oferty

Dostawa sprzętu – 4 mikrofony bezprzewodowe do prowadzenia warsztatów wokalnych

Zaproszenie do złożenia oferty 12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 12

Zał. 2 – 12 Formularz oferty

Dostawa materiałów do prowadzenia warsztatów plastycznych

zaproszenie do złożenia oferty 13

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia13

Zał. 2 – 13 Formularz oferty

Dostawa gadżetów promocyjnych

Zaproszenie do złożenia oferty 22-23

Zał. 1 (22-23) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – (22-23) Formularz oferty

Dostawa 3 falagietek

Zaproszenie do złożenia oferty 24

Zał 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – 24 Formularz oferty

Prowadzenie zajęć plastycznych

Zaproszenie do złożenia oferty 5

Zał. 1 – 5 Formularz oferty

Prowadzenie zajęć tanecznych

Zaproszenie do złożenia oferty 6

6- 5a Formularz oferty

Prowadzenie zajęć ceramicznych

7 zaproszenie do złożenia oferty

Zał. 1 – 7 Formularz oferty

Prowadzenie zajęć wokalnych

Zaproszenie do złożenia oferty 8

Zał. 1 – 8 Formularz oferty

Usługa transportowa

15- zaproszenie do złożenia oferty

Zał. 1 – 15 Formularz oferty

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

 

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status