Targi rękodzieła

Szanowni Wystawcy Targów Rękodzieła

Aneta Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że od dnia 1 kwietnia 2021 obowiązuje nowy Regulamin Targów Rękodzieła w Kudowie-Zdroju.

Osoby zainteresowane powierzchnią handlową proszone są o przesłanie załączników 1 i 2 na adres mailowy: i.lichwa@kckis.pl lub tradycyjnie na adres: Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, ul. Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój z dopiskiem na kopercie: „Targi Rękodzieła”, nie później niż do połowy miesiąca poprzedzającego handel.

Najważniejsze postanowienia NOWEGO regulaminu:

 • Targi odbywają się w dniach od 1 kwietnia do 30 września każdego roku kalendarzowego, w godzinach od 9:00 do 19:00.
 • miejsce Targów: Park Zdrojowy w Kudowie-Zdroju,
 • warunkiem udziału w Targach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego (Karta Zgłoszeniowa – załącznik nr 1) oraz oświadczenia wystawcy (załącznik nr 2). Po weryfikacji i akceptacji zgłoszenia przez Organizatora, z Wystawcą zostanie podpisana umowa, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora,
 • Płatności:
  • OPCJA 1 – udział w Targach od piątku do niedzieli – opłata 900zł netto za każdy jeden (1) miesiąc targów niezależnie od ilości wykorzystanych weekendów. Rozliczenie zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura VAT z terminem płatności, doliczając podatek od towarów i usług zostanie wystawiona przez Organizatora na Wystawcę.
  • OPCJA 2 – udział w Targach od poniedziałku do niedzieli – opłata 1200zł netto za każdy jeden (1) miesiąc targów niezależnie od ilości wykorzystanych tygodni. Rozliczenie zapłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktura VAT z terminem płatności, doliczając podatek od towarów i usług zostanie wystawiona przez Organizatora na Wystawcę.
 • Średnia wielkość powierzchni handlowej wynosi 2×2 metry i nie podlega zmianie, a jej przydział wynika z zaistniałej sytuacji logistyczno-organizacyjnej.
 • Stoisko, w miarę możliwości, powinno być wykonane z materiałów naturalnych: drewno, tkaniny. Kolor stanowiska-jasny (biel, łamana biel).
 • Po zawarciu umowy z Organizatorem Wystawca otrzymuje Identyfikator Wystawcy, który należy umieścić w widocznym miejscu. Wraz z identyfikatorem Wystawca otrzyma mapę terenu z przydzielonym stanowiskiem wystawowym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji stoiska z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.
 • Wystawcy, którzy nie będą mieli identyfikatora, a tym samym zgody na udział w Targach od organizatora, za dzień zapłacą 200 zł netto kary, a następnie zostaną zobowiązani do niezwłocznego usunięci stoiska przez pracownika Urzędu Miasta lub Straży Miejskiej.

REGULAMIN I JEGO POSTANOWIENIA NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM.

Zarządzenie i regulamin

Formularz zgłoszenia

Oświadczenie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status